Definicja piękna według Megan Fox — grafika

Definicja piękna Megan Fox

My definition of beauty is simplicity, elegance and sensuality. I think that when a woman is in harmony with herself and remains true to her values, she will glow naturally. Fememininity doesn’t depend on what you wear or how you look. It’s an attitude.

Na moją definicję piękna składają się: prostota, elegancja i zmysłowość. Sądzę, iż gdy kobiet jest w harmonii ze sobą i żyje w zgodzie z własnymi wartościami, w naturalny sposób będzie promienieć. Kobiecość nie zależy od tego jak wyglądasz, lub co masz na sobie. Kobiecość to postawa i zachowanie.

Zgadzacie się z Megan?

1 komentarze

  1. only way you can make sure their not pirated is to get them from beachbody or amazon (amazon as in its being supplied by beachbody, not a random seller)and you need either resistance bands or weights (weights obviously being a better choice)and a pull up bar or resistance band ( pull up bar beign the better choice)

Skomentuj